Priser hos Mille

kr. 1150  Akupunktur første konsultasjon - Voksen            60min
kr. 750   Akupunktur oppfølging  - Voksen                          40 min
kr. 750   Akupunktur første konsultasjon - Barn 4-15 år   40 min
kr. 600   Akupunktur oppfølging - Barn 4-15 år                 20 min
               Akupunkturbehandling er med moms fra 2022

kr. 250   Kopping i tillegg til akupunkturbehandling
kr. 130   Moxa     =   "varmesigar"

kr.     850   Ultralyd uke   6+0 - 9+0           20 min
kr. 1.250   Ultralyd uke   6+0 - 10+6        40 min
kr. 1.490   Ultralyd uke   11+0 -15+6       40 min
kr. 1.490   Ultralyd uke   16+0 - 23+6      40 min
kr. 1.590   Ultralyd uke   24+0 - 32-6       60 min
kr. 1.490   Ultralyd uke   33+0 - 40          40 min

kr. 1050   Svangerskaps kontroll første gang 8-14 u      60 min
kr. 795     Svangerskaps kontroll oppfølging                      40 min
kr. 1.910 Svangerskaps kontroll og ultralyd førstegang
før uke 10+6                                                                       80 min
kr. 1050  Jordmor/Fødsels samtal                               60 min
kr. 795    Jordmor/Fødsels samtal                                 40 min
kr. 470     Undersøk av livmorhals ved 40 uker              20 min


PAKKE
PRIS ULTRALYD

Må betales ved den første ultralyden.
2 st uke 8 + uke 12 = kr. 2.500 (spar 240 kr)
2 st uke 12 + uke 28 = kr. 2.850 ( spar 230 kr)