Priser hos Mille

kr. 875 - Akupunktur første konsultasjon - Voksen            60min
kr. 540 - Akupunktur oppfølging  - Voksen                          40 min
kr. 550 - Akupunktur første konsultasjon - Barn 0-15 år   40 min
kr. 440 -  Akupunktur oppfølging - Barn 0-15 år                 20 min
kr. 250 - Kopping i tillegg til akupunkturbehandling
kr. 130 - Moxa = "varmesigar"

kr. 1.180 - Ultralyd uke 6-10        40 min
kr. 1.400 - Ultralyd uke 11-15      40 min
kr. 1.400 - Ultralyd uke 16-23      40 min
kr. 1.530 - Ultralyd uke 24-32      60 min
kr. 1.390 - Ultralyd uke 33-40      40 min

kr. 975 - Svangerskaps kontroll første gang 8-14 u      60 min
kr. 750 - Svangerskaps kontroll oppfølging                  40 min
kr. 1.800 - Svangerskaps kontroll og ultralyd førstegang
før uke 10+6                                                                       80 min
kr. 975 - Jordmor/Fødsels samtal                                 60 min
kr. 750 - Jordmor/Fødsels samtal                                 40 min
kr. 400 - Undersøk av livmorhals ved 40 uker              20 min

PAKKE
PRIS ULTRALYD

Må betales ved den første ultralyden.
2 st uke 8 + uke 12 = kr. 2.340 (spar 240 kr)
2 st uke 12 + uke 28 = kr. 2.700 ( spar 230 kr)