Sample title

Svangerskapskontroll hos jordmor Mille.

Jeg sjekker blodtrykk, urin, måler at magen vokser og så hører vi på fosterlyden sammen.
De siste 8-6 uker finner jeg ut hvordan barnet ligger. Om det er noe usikkert har jeg ultralyd og kan da sjekke leie.
Jeg hjelper deg å søke fødeplass og ta blodprøver.
Vi snakker om det du har behov for.
Jeg gir informasjon om hva som skjer med kroppen og sinnet under svangerskapet. Vi snakker om fødsel og amming.
Om jeg finner ut at du trenger oppfølging på sykehuset ordner jeg det.

Det er 9 kontroller i svangerskapet frem til uke 41:

Sample media

8- 12 UKER
- Nå planlegger jeg ditt svangerskap.
- Om du trenger oppfølging hos genetisk veiledning eller fostermedisin så ordner jeg dette.
- Orienterer om svangerskapsomsorgen.
- Tar blodtrykk, sjekker urinen, vekt og de innledende blodprøvene blir tatt. Blodprøver som blir tatt er blodtype, Rhesus, Rubella, Hiv, Syfilis, Hb/ Ferritin. Ev Hepatitt og Toxoplasmose.
- Urinprøve. Har du hyppige urinveisinfeksjoner eller asymtomatiske urinveisinfeksjoner kommer du at bli undersøkt for streptokk B-infeksjon.
- Du får informasjon om ultralyden i uke 17-20 på sykehuset. Dette er et gratis tilbud fra staten.
- Jeg søker om fødeplass på det sykehuset du ønsker.
- Du mottar info-folder om svangerskapet.

18 UKER - på sykehuset
Ultralyd med termin bestemmelse og anatomisk gjennomgang av fosteret. Gratis.

24 UKER 
- Gjennomgang av prøveresultatene.
- Ser om det er behov for henvisning til spesialist.
- Blodtrykk, urin og vekt. Ev henvisning til glukosbelastning.
- Lytte til fosterlyd og måle at magen vokser.
- Informere om å kjenne liv.
- Snakke om helseforebyggende tiltak som helse og kost.
- Farskapserkjennelse når ni ikke er gift.

28 UKER 
- Blodtrykk, urin og vekt.
- Lytte til fosterlyd og måle at magen vokser.
- Informere om å kjenne liv.
- Snakke om helseforebyggende tiltak som helse og kost.
- Ammeinformasjon.

32 UKER 
- Blodtrykk, urin og vekt.
- Lytte til fosterlyd og måle at magen vokser.
- Kjenne hvordan barnet ligger.
- Informere om å kjenne liv.
- Snakke om helseforebyggende tiltak som helse og kost.
- Amme og fødselsinformasjon.

36 UKER 
- Blodtrykk, urin og vekt.
- Lytte til fosterlyd og måle at magen vokser.
- Kjenne hvordan barnet ligger.
- Informere om å kjenne liv.
- Snakke om helseforebyggende tiltak som helse og kost.
- Amme og fødselsinformasjon.

38 UKER 
- Blodtrykk, urin og vekt.
- Lytte til fosterlyd og måle at magen vokser.
- Kjenne hvordan barnet ligger.
- Informere om å kjenne liv.
- Snakke om helseforebyggende tiltak som helse og kost. 
- Amme og fødselsinformasjon.

39 UKER 
- Blodtrykk, urin og vekt.
- Lytte til fosterlyd og måle at magen vokser.
- Kjenne hvordan barnet ligger.
- Informere om å kjenne liv.
- Snakke om helseforebyggende tiltak som helse og kost. 
- Amme og fødselsinformasjon.

40 UKER 
- Blodtrykk, urin og vekt.
- Lytte til fosterlyd og måle at magen vokser.
- Kjenne hvordan barnet ligger.
- Informere om å kjenne liv.
- Snakke om helseforebyggende tiltak som helse og kost. 
- Amme og fødselsinformasjon.

41 UKER 
- Blodtrykk, urin og vekt.
- Lytte til fosterlyd og måle at magen vokser.
- Kjenne hvordan barnet ligger.
- Informere om å kjenne liv.
- Snakke om helseforebyggende tiltak som helse og kost. 
- Amme og fødselsinformasjon.
 - Bestille time til overtidstime på sykehuset.

41+2 -41+5 UKERUKER 
- Overtidstime på sykehuset