Svangerskaps kontroll
hos jordmor Mille

Nå kan du ta dine svangerskapskontroller på Familieklinikken. Jeg sjekker blodtrykk, urin, måler at magen vokser og så hører vi på fosterlyden sammen. De siste 8-6 uker finner jeg ut hvordan barnet ligger. Om det er noe usikkert har jeg ultralyd og kan da sjekke leie. Jeg hjelper deg at søke fødeplass og ta blodprøver. Vi snakker om det du har behov for. Jeg gir informasjon om hva som skjer med kroppen og sinnet under svangerskapet. Vi snakker om fødsel og amming. Om jeg finner ut at du trenger oppfølging på sykehuset ordner jeg det

Det er 9 kontroller i svangerskapet frem til uke 41:.

Sample title
favorite_border

8-12 UKER

- Nå kartlegger jeg ditt svangerskap.
- Om du trenger oppfølging hos genetisk veiledning eller fostermedisin så ordner jeg dette.
- Orienterer om svangerskapsomsorgen.
- Tar blodtrykk, sjekker urinen, vekt og de innledende blodprøvene blir tatt. Blodprøver som blir tatt er blodtype, Rhesus, Rubella, Hiv, Syfilis, Hb/ Ferritin. Ev Hepatitt og Toxoplasmose.
- Urinprøve. Har du hyppige urinveisinfeksjoner eller asymtomatiske urinveisinfeksjoner kommer du at bli undersøkt for streptokk B-infeksjon.
- Du får informasjon om ultralyden i uke 17-20 på sykehuset. Dette er et gratis tilbud fra staten.
- Jeg søker om fødeplass på det sykehuset du ønsker.
- Du mottar info-folder om svangerskapet.

favorite_border

24 UKER

- Gjennomgang av prøveresultaten.
- Ser om det er behov for henvisning til spesialist.
- Blodtrykk, urin og vekt.
- Lytte til fosterlyd og måle at magen vokser.
- Informere om å kjenne liv.
- Snakke om helseforebyggende tiltak som helse og kost.

favorite_border

36 UKER

A compelling mobile application must feature an interface that focuses on usability. We have just the thing!

39 UKER

A compelling mobile application must feature an interface that focuses on usability. We have just the thing!

41+2 -41+5 UKER

A compelling mobile application must feature an interface that focuses on usability. We have just the thing!

assignment_ind

18 UKER - på sykehuset

- IUltralyd med termin bestemmelse og anatomisk gjennomgang av fosteret. Gratis.

 

28 UKER

- Blodtrykk, urin og vekt.
- Lytte til fosterlyd og måle at magen vokser.
- Informere om å kjenne liv.
- Snakke om helseforebyggende tiltak som helse og kost.
- Ammeinformasjon.

38 UKER

Start the user experience out right! We use Facebook Connect or another single sign on technology solution.

40 UKER

Start the user experience out right! We use Facebook Connect or another single sign on technology solution.